Obalno-kraška regija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. 

Obalno-kraška

Vir: Slovenska turistična organizacija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Okoli tri četrtine bruto dodane vrednosti v regiji ustvarijo storitvene dejavnosti. Leta 2007 so skoraj petino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarile dejavnosti prometne panoge; med temi so prispevale največji del pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper. Tudi delež, ki ga k celotni bruto dodani vrednosti v regiji prispevata gostinstvo ter obmorski in zdraviliški turizem, je v primerjavi z deležem, ki ga te dejavnosti ustvarijo v drugih regijah, tukaj največji.

Obalno-kraška regija je leta 2008 ustvarila četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (skoraj polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci).

Kmetijska gospodarstva v tej regiji spadajo po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi in tudi po povprečnem številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo med manjša v državi. Okoli 40 % tukajšnjih kmetijskih gospodarstev se je v letu 2007 ukvarjalo z gojenjem trajnih nasadov, najpomembnejšo kmetijsko panogo v regiji. Vloga kmetijstva se po podatkih o rabi kmetijskih površin v regiji povečuje, saj se je njihov obseg v obdobju 2003–2007 povečal za skoraj 50 %.

Tudi gradbena dejavnost je v regiji še vedno intenzivna (v letu 2008 je bilo na 1.000 prebivalcev dokončanih več kot 7 stanovanj, večinoma novogradenj). 

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)103,199,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)5,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,57,8
Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev107.6602.022.629
Število zaposlenih oseb42.367789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)901,03899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.576.32295.786.283