Goriška regija

Ta statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije. 

Goriška

Vir: Arhiv LTO Sotočje

Goriška regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije.

Čeprav je ta regija ustvarila leta 2007 le slabih 6 % slovenskega BDP, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi. V letu 2008 je bilo brez zaposlitve le 4,3 % tukajšnjih aktivnih prebivalcev, delež delovno aktivnih med starejšimi prebivalci (55–64 let) pa je bil tukaj nadpovprečno visok. Četudi so bile plače zaposlenih v podjetjih na tretjem mestu v državi, so bile nižje od slovenskega povprečja.

Leta 2008 je bilo med tukajšnjimi zaposlenimi zabeleženih največ primerov bolniških izostankov na 100 zaposlenih, in sicer 112. Bolniški izostanki pa so bili tu v povprečju najbolj kratkotrajni, tako da je bil delež izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega tu najnižji (3,6 %). V tej regiji je bilo največ upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, hkrati pa najmanj prejemnikov denarne socialne pomoči.

Ker prebivalci goriške regije dočakajo v povprečju najvišjo starost med Slovenci, je tudi delež prebivalcev v starosti 65 let in več tukaj največji v državi (leta 2008 je znašal že 18,4 %); v letu 2008 jih je bilo v tej starostni skupini kar za 36 % več kot v starostni skupini 0–14 let. To se je odražalo v enem najvišjih indeksov staranja v Sloveniji in hkrati v največjem številu starostno odvisnih prebivalcev glede na druge regije (47 na 100 delovno sposobnih oseb).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,099,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)4,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,37,8
Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev118.5972.022.629
Število zaposlenih oseb44.637789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)887,49899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.448.11395.786.283