Primorsko-notranjska regija

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti te statistične regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija. 

Primorsko-notranjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo ter presihajoče Cerkniško jezero sodita med glavne znamenitosti te regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija).

Razmeroma visoka stopnja rasti števila prebivalcev je posledica predvsem priseljevanja. V letu 2008 se je večina novih prebivalcev priselila iz tujine. Med prebivalci regije je bilo tujih državljanov za dobre 4 %.

Regija sodi med gospodarsko šibkejše v državi (k slovenskemu BDP je leta 2007 prispevala le 1,9 %). Med podjetji so tu v veliki meri zastopana obrtna podjetja; teh je bilo v letu 2008 skoraj 40 %, to je precej več kot jih je bilo na primer v osrednjeslovenski, tj. v regiji z najmanjšim deležem obrtnih podjetij (29 %).

Po številu zaposlenih (povprečno 5 na podjetje) so tukajšnja podjetja spadala med najmanjša v državi. Čeprav je stopnja delovne aktivnosti v tej regiji najvišja v državi (v letu 2008 je bila 65,8-odstotna), se veliko njenih prebivalcev vozi na delo v sosednje regije.

Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev sodijo prebivalci notranjsko-kraške regije med najbolj »mobilne« v državi. Vendar pa je gostota cestnega omrežja v tej regiji kar trikrat manjša kot v podravski regiji. V letu 2007 je kvadratni kilometer površine notranjsko-kraške regije pokrivalo manj kot 1 kilometer javnih poti. 


Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35,699,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)4,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,27,8
Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km21.45620.273
Število prebivalcev51.7932.022.629
Število zaposlenih oseb16.342789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)808,45899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.303.63795.786.283