Pomurska regija

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo.

Pomurska

Vir: Arhiv TIC Moravske Toplice

To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije.

Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja.

Odročna lega in slabe prometne povezave neugodno vplivajo na gospodarski položaj regije; ta se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (11.160 EUR leta 2007) in v najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v državi (ta je bila leta 2008 skoraj dvakrat višja od slovenskega povprečja). Slabše gospodarske razmere spremlja tudi neugodno gibanje prebivalstva.

V letu 2008 je bila v tej regiji zabeležena najvišja negativna letna stopnja rasti prebivalstva, –4,0 ‰. Upadanje števila prebivalcev je v veliki meri posledica visoke umrljivosti in nizke rodnosti. Po podatkih o celotni stopnji rodnosti so ženske v tej regiji, stare 15–49 let, rodile v letu 2008 v povprečju najmanj otrok (1,27 otroka). K zmanjševanju števila prebivalcev je močno prispevalo tudi odseljevanje v druge slovenske regije.

Naravne danosti so primerne za zdraviliški in lovni turizem ter kmečki turizem ob vinskih cestah, k turistični prepoznavnosti regije pa prispeva tudi reka Mura. Letno prenoči v tej regiji skoraj 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)90,099,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,310,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,57,8
Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km21.33720.273
Število prebivalcev120.3572.022.629
Število zaposlenih oseb36.005789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)775,07899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.680.29695.786.283