Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Okoli tri četrtine bruto dodane vrednosti v regiji ustvarijo storitvene dejavnosti. Leta 2007 so skoraj petino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarile dejavnosti prometne panoge; med temi so prispevale največji del pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper. Tudi delež, ki ga k celotni bruto dodani vrednosti v regiji prispevata gostinstvo ter obmorski in zdraviliški turizem, je v primerjavi z deležem, ki ga te dejavnosti ustvarijo v drugih regijah, tukaj največji.

Obalno-kraška regija je leta 2008 ustvarila četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (skoraj polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci).

Kmetijska gospodarstva v tej regiji spadajo po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi in tudi po povprečnem številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo med manjša v državi. Okoli 40 % tukajšnjih kmetijskih gospodarstev se je v letu 2007 ukvarjalo z gojenjem trajnih nasadov, najpomembnejšo kmetijsko panogo v regiji. Vloga kmetijstva se po podatkih o rabi kmetijskih površin v regiji povečuje, saj se je njihov obseg v obdobju 2003–2007 povečal za skoraj 50 %.

Tudi gradbena dejavnost je v regiji še vedno intenzivna (v letu 2008 je bilo na 1.000 prebivalcev dokončanih več kot 7 stanovanj, večinoma novogradenj).