Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo ter presihajoče Cerkniško jezero sodita med glavne znamenitosti te regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija).

Razmeroma visoka stopnja rasti števila prebivalcev je posledica predvsem priseljevanja. V letu 2008 se je večina novih prebivalcev priselila iz tujine. Med prebivalci regije je bilo tujih državljanov za dobre 4 %.

Regija sodi med gospodarsko šibkejše v državi (k slovenskemu BDP je leta 2007 prispevala le 1,9 %). Med podjetji so tu v veliki meri zastopana obrtna podjetja; teh je bilo v letu 2008 skoraj 40 %, to je precej več kot jih je bilo na primer v osrednjeslovenski, tj. v regiji z najmanjšim deležem obrtnih podjetij (29 %).

Po številu zaposlenih (povprečno 5 na podjetje) so tukajšnja podjetja spadala med najmanjša v državi. Čeprav je stopnja delovne aktivnosti v tej regiji najvišja v državi (v letu 2008 je bila 65,8-odstotna), se veliko njenih prebivalcev vozi na delo v sosednje regije.

Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev sodijo prebivalci notranjsko-kraške regije med najbolj »mobilne« v državi. Vendar pa je gostota cestnega omrežja v tej regiji kar trikrat manjša kot v podravski regiji. V letu 2007 je kvadratni kilometer površine notranjsko-kraške regije pokrivalo manj kot 1 kilometer javnih poti.