Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km22.55520.273
Število prebivalcev516.2492.022.629
Število zaposlenih oseb261.015789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)996,81899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)42.402.57295.786.283
Število moških251.130996.969
Število žensk265.1191.025.660
Naravni prirast2.2513.509
Skupni prirast13.47922.093
Število vrtcev201845
Število otrok v vrtcih19.99865.966
Število učencev v osnovnih šolah42.151161.887
Število dijakov (po prebivališču)22.10287.501
Število študentov (po prebivališču)30.321114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
229.342879.257
Število samozaposlenih oseb
20.16789.394
Število registriranih brezposelnih oseb
12.15363.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.578,201.391,43
Število podjetij49.653152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
208.671830.047
Število osebnih avtomobilov
276.1671.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
6.30822.783
Število prihodov turistov448.3523.083.713
Število prenočitev turistov911.2679.314.038
Izvoz blaga (mio. EUR)4.522,5020.042,07
Uvoz blaga (mio. EUR)9.786,8123.038,02
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)102.758389.555
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)93.024346.635
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)2.276.3216.401.437
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)13.77337.951