Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km22.67520.273
Število prebivalcev140.3762.022.629
Število zaposlenih oseb50.679789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)876,04899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.961.84895.786.283
Število moških70.162996.969
Število žensk70.2141.025.660
Naravni prirast3473.509
Skupni prirast1.64722.093
Število vrtcev52845
Število otrok v vrtcih4.73065.966
Število učencev v osnovnih šolah12.246161.887
Število dijakov (po prebivališču)6.89087.501
Število študentov (po prebivališču)8.270114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
62.882879.257
Število samozaposlenih oseb
6.20089.394
Število registriranih brezposelnih oseb
4.22363.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.332,141.391,43
Število podjetij8.268152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
58.853830.047
Število osebnih avtomobilov
70.8521.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.22822.783
Število prihodov turistov98.6213.083.713
Število prenočitev turistov365.3969.314.038
Izvoz blaga (mio. EUR)2.956,3020.042,07
Uvoz blaga (mio. EUR)1.775,0423.038,02
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)20.268389.555
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)10.949346.635
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)442.3486.401.437
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.52737.951