Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev258.2012.022.629
Število zaposlenih oseb98.977789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)825,55899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.013.47695.786.283
Število moških128.510996.969
Število žensk129.6911.025.660
Naravni prirast4123.509
Skupni prirast1.87022.093
Število vrtcev112845
Število otrok v vrtcih8.63065.966
Število učencev v osnovnih šolah21.656161.887
Število dijakov (po prebivališču)11.64887.501
Število študentov (po prebivališču)14.987114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
114.089879.257
Število samozaposlenih oseb
12.49389.394
Število registriranih brezposelnih oseb
9.90763.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.255,701.391,43
Število podjetij16.841152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
101.706830.047
Število osebnih avtomobilov
129.9011.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.78922.783
Število prihodov turistov341.6843.083.713
Število prenočitev turistov1.376.6499.314.038
Izvoz blaga (mio. EUR)2.291,9120.042,07
Uvoz blaga (mio. EUR)1.775,1323.038,02
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)60.747389.555
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)114.764346.635
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)669.7236.401.437
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.30037.951