Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev320.8732.022.629
Število zaposlenih oseb114.923789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)841,63899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.955.34395.786.283
Število moških157.953996.969
Število žensk162.9201.025.660
Naravni prirast-1043.509
Skupni prirast1.17622.093
Število vrtcev133845
Število otrok v vrtcih9.36965.966
Število učencev v osnovnih šolah23.937161.887
Število dijakov (po prebivališču)13.29187.501
Število študentov (po prebivališču)15.783114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
134.087879.257
Število samozaposlenih oseb
14.96589.394
Število registriranih brezposelnih oseb
13.41263.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.282,251.391,43
Število podjetij21.001152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
135.820830.047
Število osebnih avtomobilov
157.9001.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.02622.783
Število prihodov turistov200.7273.083.713
Število prenočitev turistov510.6609.314.038
Izvoz blaga (mio. EUR)2.216,4020.042,07
Uvoz blaga (mio. EUR)2.103,4423.038,02
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)102.606389.555
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)20.448346.635
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)899.6786.401.437
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)5.03037.951