Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev107.6602.022.629
Število zaposlenih oseb42.367789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)901,03899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.576.32295.786.283
Število moških53.567996.969
Število žensk54.0931.025.660
Naravni prirast2033.509
Skupni prirast2.42222.093
Število vrtcev49845
Število otrok v vrtcih3.38865.966
Število učencev v osnovnih šolah7.223161.887
Število dijakov (po prebivališču)3.96587.501
Število študentov (po prebivališču)5.499114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
48.107879.257
Število samozaposlenih oseb
5.09289.394
Število registriranih brezposelnih oseb
2.64263.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.390,811.391,43
Število podjetij10.557152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
48.839830.047
Število osebnih avtomobilov
62.0171.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.34922.783
Število prihodov turistov663.6713.083.713
Število prenočitev turistov2.261.1569.314.038
Izvoz blaga (mio. EUR)1.105,9720.042,07
Uvoz blaga (mio. EUR)1.658,0323.038,02
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)12.252389.555
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)22.573346.635
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)456.0446.401.437
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.16237.951