Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev118.5972.022.629
Število zaposlenih oseb44.637789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)887,49899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.448.11395.786.283
Število moških59.035996.969
Število žensk59.5621.025.660
Naravni prirast333.509
Skupni prirast20522.093
Število vrtcev63845
Število otrok v vrtcih3.43065.966
Število učencev v osnovnih šolah9.303161.887
Število dijakov (po prebivališču)5.07987.501
Število študentov (po prebivališču)7.127114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
52.185879.257
Število samozaposlenih oseb
5.63189.394
Število registriranih brezposelnih oseb
2.32263.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.359,171.391,43
Število podjetij9.930152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
50.260830.047
Število osebnih avtomobilov
68.3441.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.18122.783
Število prihodov turistov237.4633.083.713
Število prenočitev turistov576.6819.314.038
Izvoz blaga (mio. EUR)1.100,5920.042,07
Uvoz blaga (mio. EUR)896,8123.038,02
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)10.559389.555
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)17.172346.635
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)302.3726.401.437
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.12337.951