Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km22320.273
Število prebivalcev7.3072.032.362
Število zaposlenih oseb2.504789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)815,98899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)316.63495.786.283
Število moških3.4881.003.945
Število žensk3.8191.028.417
Naravni prirast263.509
Skupni prirast21222.093
Število vrtcev2845
Število otrok v vrtcih27265.966
Število učencev v osnovnih šolah591161.887
Število dijakov (po prebivališču)31987.465
Število študentov (po prebivališču)458114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.181879.257
Število samozaposlenih oseb
29889.394
Število registriranih brezposelnih oseb
14763.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.239,851.391,43
Število podjetij644152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.442830.047
Število osebnih avtomobilov
3.7971.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.416847.451