Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km217320.273
Število prebivalcev12.7572.032.362
Število zaposlenih oseb3.499789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)815,12899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)331.35095.786.283
Število moških6.3811.003.945
Število žensk6.3761.028.417
Naravni prirast623.509
Skupni prirast25022.093
Število vrtcev5845
Število otrok v vrtcih55965.966
Število učencev v osnovnih šolah1.284161.887
Število dijakov (po prebivališču)62387.465
Število študentov (po prebivališču)727114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.861879.257
Število samozaposlenih oseb
56789.394
Število registriranih brezposelnih oseb
18763.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.236,801.391,43
Število podjetij934152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.475830.047
Število osebnih avtomobilov
6.4471.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.478847.451