Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km210720.273
Število prebivalcev11.8452.032.362
Število zaposlenih oseb4.275789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)770,64899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)253.99395.786.283
Število moških5.7881.003.945
Število žensk6.0571.028.417
Naravni prirast23.509
Skupni prirast-10722.093
Število vrtcev6845
Število otrok v vrtcih45065.966
Število učencev v osnovnih šolah884161.887
Število dijakov (po prebivališču)53387.465
Število študentov (po prebivališču)522114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.789879.257
Število samozaposlenih oseb
69389.394
Število registriranih brezposelnih oseb
54663.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.142,711.391,43
Število podjetij761152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.847830.047
Število osebnih avtomobilov
5.6371.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.784847.451