Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev276.0912.032.362
Število zaposlenih oseb198.597789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.042,35899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)35.530.99295.786.283
Število moških132.4891.003.945
Število žensk143.6021.028.417
Naravni prirast8313.509
Skupni prirast8.02122.093
Število vrtcev105845
Število otrok v vrtcih11.61565.966
Število učencev v osnovnih šolah19.887161.887
Število dijakov (po prebivališču)10.94787.465
Število študentov (po prebivališču)15.943114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
119.145879.257
Število samozaposlenih oseb
9.51589.394
Število registriranih brezposelnih oseb
7.32463.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.663,431.391,43
Število podjetij31.469152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
119.687830.047
Število osebnih avtomobilov
146.5761.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
123.990847.451