Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km222120.273
Število prebivalcev14.5292.032.362
Število zaposlenih oseb2.891789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)749,77899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)190.34195.786.283
Število moških7.2231.003.945
Število žensk7.3061.028.417
Naravni prirast813.509
Skupni prirast14722.093
Število vrtcev8845
Število otrok v vrtcih47165.966
Število učencev v osnovnih šolah1.241161.887
Število dijakov (po prebivališču)68187.465
Število študentov (po prebivališču)802114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.723879.257
Število samozaposlenih oseb
72789.394
Število registriranih brezposelnih oseb
46663.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.117,861.391,43
Število podjetij940152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.990830.047
Število osebnih avtomobilov
7.1431.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.765847.451