Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6472.032.362
Število zaposlenih oseb109789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)814,06899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.37195.786.283
Število moških3391.003.945
Število žensk3081.028.417
Naravni prirast-33.509
Skupni prirast-1922.093
Število vrtcev1845
Število otrok v vrtcih1865.966
Število učencev v osnovnih šolah37161.887
Število dijakov (po prebivališču)1187.465
Število študentov (po prebivališču)25114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
252879.257
Število samozaposlenih oseb
3089.394
Število registriranih brezposelnih oseb
2863.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.227,571.391,43
Število podjetij43152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
591830.047
Število osebnih avtomobilov
3121.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
204847.451