Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km226620.273
Število prebivalcev28.6772.032.362
Število zaposlenih oseb7.149789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)809,38899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)566.38395.786.283
Število moških14.1031.003.945
Število žensk14.5741.028.417
Naravni prirast1673.509
Skupni prirast39322.093
Število vrtcev13845
Število otrok v vrtcih94565.966
Število učencev v osnovnih šolah2.331161.887
Število dijakov (po prebivališču)1.29587.465
Število študentov (po prebivališču)1.627114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.931879.257
Število samozaposlenih oseb
1.17189.394
Število registriranih brezposelnih oseb
49263.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.217,201.391,43
Število podjetij2.009152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.419830.047
Število osebnih avtomobilov
14.6521.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
13.004847.451