Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km26920.273
Število prebivalcev6642.032.362
Število zaposlenih oseb76789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)784,21899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)18.17395.786.283
Število moških3361.003.945
Število žensk3281.028.417
Naravni prirast-53.509
Skupni prirast722.093
Število vrtcev1845
Število otrok v vrtcih1765.966
Število učencev v osnovnih šolah35161.887
Število dijakov (po prebivališču)2887.465
Število študentov (po prebivališču)48114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
280879.257
Število samozaposlenih oseb
2789.394
Število registriranih brezposelnih oseb
1063.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.206,371.391,43
Število podjetij48152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
299830.047
Število osebnih avtomobilov
3641.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
189847.451