Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km27620.273
Število prebivalcev21.8282.032.362
Število zaposlenih oseb7.312789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)859,07899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)891.23095.786.283
Število moških10.9541.003.945
Število žensk10.8741.028.417
Naravni prirast33.509
Skupni prirast13122.093
Število vrtcev6845
Število otrok v vrtcih61865.966
Število učencev v osnovnih šolah1.634161.887
Število dijakov (po prebivališču)87387.465
Število študentov (po prebivališču)986114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
9.526879.257
Število samozaposlenih oseb
42089.394
Število registriranih brezposelnih oseb
49063.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.313,451.391,43
Število podjetij1.151152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
8.913830.047
Število osebnih avtomobilov
9.7981.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
8.240847.451