Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.4082.032.362
Število zaposlenih oseb219789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)842,48899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.55995.786.283
Število moških6951.003.945
Število žensk7131.028.417
Naravni prirast-33.509
Skupni prirast-1022.093
Število vrtcev1845
Število otrok v vrtcih4765.966
Število učencev v osnovnih šolah171161.887
Število dijakov (po prebivališču)6487.465
Število študentov (po prebivališču)79114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
562879.257
Število samozaposlenih oseb
16089.394
Število registriranih brezposelnih oseb
7563.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.242,741.391,43
Število podjetij65152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
653830.047
Število osebnih avtomobilov
7071.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
425847.451