Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km25420.273
Število prebivalcev10.8442.032.362
Število zaposlenih oseb3.360789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)861,55899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)423.16995.786.283
Število moških5.5041.003.945
Število žensk5.3401.028.417
Naravni prirast413.509
Skupni prirast25522.093
Število vrtcev3845
Število otrok v vrtcih29165.966
Število učencev v osnovnih šolah752161.887
Število dijakov (po prebivališču)34987.465
Število študentov (po prebivališču)531114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.703879.257
Število samozaposlenih oseb
39489.394
Število registriranih brezposelnih oseb
42263.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.314,541.391,43
Število podjetij686152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.231830.047
Število osebnih avtomobilov
5.7011.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.633847.451