Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km22220.273
Število prebivalcev3.7202.032.362
Število zaposlenih oseb610789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)815,63899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)112.82995.786.283
Število moških1.8311.003.945
Število žensk1.8891.028.417
Naravni prirast-23.509
Skupni prirast-222.093
Število vrtcev0845
Število otrok v vrtcih065.966
Število učencev v osnovnih šolah249161.887
Število dijakov (po prebivališču)13687.465
Število študentov (po prebivališču)191114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.633879.257
Število samozaposlenih oseb
18789.394
Število registriranih brezposelnih oseb
12063.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.239,391.391,43
Število podjetij256152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.374830.047
Število osebnih avtomobilov
1.9991.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
952847.451