Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km215320.273
Število prebivalcev7.1472.032.362
Število zaposlenih oseb981789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)847,89899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)70.73495.786.283
Število moških3.5691.003.945
Število žensk3.5781.028.417
Naravni prirast773.509
Skupni prirast7022.093
Število vrtcev3845
Število otrok v vrtcih31065.966
Število učencev v osnovnih šolah945161.887
Število dijakov (po prebivališču)38587.465
Število študentov (po prebivališču)480114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.018879.257
Število samozaposlenih oseb
35989.394
Število registriranih brezposelnih oseb
7563.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.270,611.391,43
Število podjetij417152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.669830.047
Število osebnih avtomobilov
3.7311.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.152847.451