Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km27220.273
Število prebivalcev33.1832.032.362
Število zaposlenih oseb10.063789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)860,05899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.103.41995.786.283
Število moških16.2741.003.945
Število žensk16.9091.028.417
Naravni prirast2293.509
Skupni prirast63122.093
Število vrtcev14845
Število otrok v vrtcih1.20665.966
Število učencev v osnovnih šolah3.176161.887
Število dijakov (po prebivališču)1.60887.465
Število študentov (po prebivališču)1.947114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
14.772879.257
Število samozaposlenih oseb
1.27089.394
Število registriranih brezposelnih oseb
68763.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.316,771.391,43
Število podjetij2.810152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
11.370830.047
Število osebnih avtomobilov
17.5941.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
14.576847.451