Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km21920.273
Število prebivalcev1.5192.032.362
Število zaposlenih oseb130789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)842,53899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.87695.786.283
Število moških7841.003.945
Število žensk7351.028.417
Naravni prirast63.509
Skupni prirast822.093
Število vrtcev1845
Število otrok v vrtcih3365.966
Število učencev v osnovnih šolah0161.887
Število dijakov (po prebivališču)7287.465
Število študentov (po prebivališču)46114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
620879.257
Število samozaposlenih oseb
8589.394
Število registriranih brezposelnih oseb
5963.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.228,861.391,43
Število podjetij38152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
855830.047
Število osebnih avtomobilov
7331.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
202847.451