Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km25020.273
Število prebivalcev2.7482.032.362
Število zaposlenih oseb708789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)737,22899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)45.26795.786.283
Število moških1.3971.003.945
Število žensk1.3511.028.417
Naravni prirast03.509
Skupni prirast1622.093
Število vrtcev1845
Število otrok v vrtcih9965.966
Število učencev v osnovnih šolah255161.887
Število dijakov (po prebivališču)12287.465
Število študentov (po prebivališču)159114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.180879.257
Število samozaposlenih oseb
12489.394
Število registriranih brezposelnih oseb
9663.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.088,371.391,43
Število podjetij170152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.016830.047
Število osebnih avtomobilov
1.3781.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
926847.451