Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km28420.273
Število prebivalcev33.2262.032.362
Število zaposlenih oseb19.760789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)813,98899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.871.52095.786.283
Število moških16.9891.003.945
Število žensk16.2371.028.417
Naravni prirast833.509
Skupni prirast6222.093
Število vrtcev11845
Število otrok v vrtcih1.05465.966
Število učencev v osnovnih šolah2.606161.887
Število dijakov (po prebivališču)1.48487.465
Število študentov (po prebivališču)2.137114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
16.087879.257
Število samozaposlenih oseb
96189.394
Število registriranih brezposelnih oseb
1.24363.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.243,331.391,43
Število podjetij1.907152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.128830.047
Število osebnih avtomobilov
16.2571.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
9.701847.451