Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km25820.273
Število prebivalcev17.5452.032.362
Število zaposlenih oseb5.097789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)957,63899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)429.36495.786.283
Število moških8.5951.003.945
Število žensk8.9501.028.417
Naravni prirast-433.509
Skupni prirast-2522.093
Število vrtcev5845
Število otrok v vrtcih39065.966
Število učencev v osnovnih šolah1.152161.887
Število dijakov (po prebivališču)74487.465
Število študentov (po prebivališču)894114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
7.111879.257
Število samozaposlenih oseb
40789.394
Število registriranih brezposelnih oseb
74763.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.482,081.391,43
Število podjetij965152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
7.721830.047
Število osebnih avtomobilov
8.0961.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
8.540847.451