Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km214620.273
Število prebivalcev22.6672.032.362
Število zaposlenih oseb8.098789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)843,47899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)748.09295.786.283
Število moških11.1601.003.945
Število žensk11.5071.028.417
Naravni prirast823.509
Skupni prirast23522.093
Število vrtcev6845
Število otrok v vrtcih78765.966
Število učencev v osnovnih šolah2.042161.887
Število dijakov (po prebivališču)1.10387.465
Število študentov (po prebivališču)1.441114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
9.875879.257
Število samozaposlenih oseb
80889.394
Število registriranih brezposelnih oseb
34463.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.274,591.391,43
Število podjetij1.592152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
8.341830.047
Število osebnih avtomobilov
11.3401.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
7.664847.451