Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km210320.273
Število prebivalcev5052.032.362
Število zaposlenih oseb87789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)817,74899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.08995.786.283
Število moških2481.003.945
Število žensk2571.028.417
Naravni prirast-13.509
Skupni prirast-422.093
Število vrtcev1845
Število otrok v vrtcih1665.966
Število učencev v osnovnih šolah24161.887
Število dijakov (po prebivališču)3087.465
Število študentov (po prebivališču)28114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
200879.257
Število samozaposlenih oseb
5489.394
Število registriranih brezposelnih oseb
2263.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.228,091.391,43
Število podjetij72152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
221830.047
Število osebnih avtomobilov
2751.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
173847.451