Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.9202.032.362
Število zaposlenih oseb229789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)882,35899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)15.35395.786.283
Število moških9301.003.945
Število žensk9901.028.417
Naravni prirast-133.509
Skupni prirast-3522.093
Število vrtcev1845
Število otrok v vrtcih5265.966
Število učencev v osnovnih šolah192161.887
Število dijakov (po prebivališču)8987.465
Število študentov (po prebivališču)96114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
723879.257
Število samozaposlenih oseb
17489.394
Število registriranih brezposelnih oseb
14563.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.312,361.391,43
Število podjetij101152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
705830.047
Število osebnih avtomobilov
9771.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
433847.451