Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km23020.273
Število prebivalcev4.2292.032.362
Število zaposlenih oseb1.310789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)807,29899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)189.98595.786.283
Število moških2.1561.003.945
Število žensk2.0731.028.417
Naravni prirast13.509
Skupni prirast6222.093
Število vrtcev2845
Število otrok v vrtcih7465.966
Število učencev v osnovnih šolah255161.887
Število dijakov (po prebivališču)18787.465
Število študentov (po prebivališču)249114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.813879.257
Število samozaposlenih oseb
18689.394
Število registriranih brezposelnih oseb
8063.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.222,671.391,43
Število podjetij315152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.537830.047
Število osebnih avtomobilov
9321.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.399847.451