Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km21020.273
Število prebivalcev1.3442.032.362
Število zaposlenih oseb121789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)843,60899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.99495.786.283
Število moških6511.003.945
Število žensk6931.028.417
Naravni prirast53.509
Skupni prirast1222.093
Število vrtcev1845
Število otrok v vrtcih3265.966
Število učencev v osnovnih šolah96161.887
Število dijakov (po prebivališču)4387.465
Število študentov (po prebivališču)55114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
518879.257
Število samozaposlenih oseb
8589.394
Število registriranih brezposelnih oseb
5163.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.280,171.391,43
Število podjetij53152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
474830.047
Število osebnih avtomobilov
6011.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
286847.451