Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km26320.273
Število prebivalcev11.7222.032.362
Število zaposlenih oseb5.071789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)851,97899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)573.04795.786.283
Število moških5.8861.003.945
Število žensk5.8361.028.417
Naravni prirast333.509
Skupni prirast-12322.093
Število vrtcev3845
Število otrok v vrtcih31665.966
Število učencev v osnovnih šolah951161.887
Število dijakov (po prebivališču)54487.465
Število študentov (po prebivališču)703114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.137879.257
Število samozaposlenih oseb
38389.394
Število registriranih brezposelnih oseb
41763.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.298,151.391,43
Število podjetij718152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.687830.047
Število osebnih avtomobilov
5.7411.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.987847.451