Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km27220.273
Število prebivalcev5.6692.032.362
Število zaposlenih oseb517789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)884,21899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)49.75795.786.283
Število moških2.8381.003.945
Število žensk2.8311.028.417
Naravni prirast73.509
Skupni prirast1322.093
Število vrtcev2845
Število otrok v vrtcih13265.966
Število učencev v osnovnih šolah426161.887
Število dijakov (po prebivališču)22587.465
Število študentov (po prebivališču)360114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.259879.257
Število samozaposlenih oseb
43989.394
Število registriranih brezposelnih oseb
7763.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.343,451.391,43
Število podjetij303152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.485830.047
Število osebnih avtomobilov
3.5551.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.165847.451