Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev35.5702.032.362
Število zaposlenih oseb21.904789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)991,95899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.730.65295.786.283
Število moških17.7111.003.945
Število žensk17.8591.028.417
Naravni prirast1223.509
Skupni prirast41822.093
Število vrtcev18845
Število otrok v vrtcih1.39965.966
Število učencev v osnovnih šolah3.151161.887
Število dijakov (po prebivališču)1.77087.465
Število študentov (po prebivališču)2.351114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
16.257879.257
Število samozaposlenih oseb
1.25789.394
Število registriranih brezposelnih oseb
91363.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.538,211.391,43
Število podjetij2.460152.541
Število stanovanj, stanovanjski sklad
14.340830.047
Število osebnih avtomobilov
20.7951.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
15.505847.451