Slovenske statistične regije in občine v številkah

V spletni aplikaciji Slovenske statistične regije in občine v številkah prikazujemo z različnih vidikov vsako izmed slovenskih statističnih regij oz. občin glede na njen položaj v državi in v primerjavi z drugimi regijami oz. občinami, s poudarkom na razlikah in podobnostih med njimi. Vsaka enota je predstavljena in opisana v kratkem članku, pripravljenem na podlagi izbranih statističnih podatkov. Osnovno demografsko sliko občine ali regije (starostno in spolno sestavo prebivalstva) nazorno prikazuje prebivalstvena piramida.

Povezave v besedilih o posameznih občinah usmerijo uporabnika k vsebinsko širšim in poglobljenim tematsko sorodnim člankom. Podatki v njih so prikazani v obliki komentarjev, tabel in kart. Pod besedilom članka vsake enote so navedene povezave do vsebinsko sorodnih člankov.