_ENG

Prihodi in prenočitve turistov po skupinah (kategorijah) turističnih krajev

Leta 2009 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih približno 2.985.000 prihodov turistov in približno 9.014.000 njihovih prenočitev.

Največ prihodov in prenočitev turistov v zdraviliških krajih

Zdraviliški turizem je v Sloveniji zelo pomembna turistična dejavnost. Razširjen je predvsem v zdraviliškoturističnih središčih v občinah vzhodne Slovenije. Poleg programov zdravljenja in rehabilitacije se je v zadnjem desetletju zelo razširila dodatna ponudba (termalni zabaviščni kompleksi in storitve za dobro počutje).

Največ prihodov in prenočitev turistov je bilo leta 2009 prav v zdraviliških krajih, ki ležijo v občinah Brežice, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava, Moravske Toplice, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Veržej in Zreče. V teh občinah je bilo evidentiranih skupaj 25 % vseh prihodov in 33 % vseh prenočitev turistov v državi.

V gorskih turističnih krajih 25 % vseh prihodov in 23 %  vseh prenočitev turistov v državi

Gorski turistični kraji so med turisti priljubljena destinacija – v zimski sezoni za smučanje, v poletni za planinarjenje. V poletnih mesecih so ti kraji čedalje bolj priljubljeni med ljubitelji adrenalinskih športov (čolnarjenje, rafting, soteskanje, jadralno padalstvo itd.)

Gorski turistični kraji ležijo pretežno v območju Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp,  Karavank in na območju Pohorja. V naslednjih občinah je bilo skupaj evidentiranih 25 % vseh prihodov in 23 % vseh prenočitev turistov v državi: Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Črna na Koroškem, Gorje, Gornji Grad, Hoče - Slivnica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kobarid, Kranjska Gora, Ljubno, Lovrenc na Pohorju, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Nazarje, Preddvor, Prevalje, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Ruše, Slovenska Bistrica, Solčava, Tolmin, Tržič, Vitanje, Vuzenica, Železniki in Žirovnica.

V obmorskih turističnih krajih skupaj 20 % vseh prihodov in 24 % vseh prenočitev turistov v državi

Ob kratki slovenski obali leži več turističnih krajev, ki so med turisti še posebej priljubljeni v poletni sezoni. Ti kraji ležijo na območju samo treh občin – Izola, Koper in Piran. V omenjenih obmorskih krajih je bilo v letu 2009 evidentiranih 20 % prihodov med vsemi prihodi turistov in 24 % prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v državi.

V  občini Ljubljana 12 % vseh prihodov in 8 % vseh prenočitev turistov v državi

Mesto Ljubljana, prestolnica Slovenije, pritegne obiskovalce s svojimi zgodovinskimi, etničnimi, kulturnimi, naravnogeografskimi, urbanistično-arhitektonskimi in drugimi značilnostmi. V Ljubljani se v veliki meri odvija kongresni in poslovni turizem. V letu 2009 je bilo v občini Ljubljana evidentiranih kar 12 % vseh prihodov in 8 % vseh prenočitev turistov v državi.

17 % vseh prihodov in 12 % vseh prenočitev turistov v preostalih slovenskih občinah

V mestnih občinah, katerih kraji niso razvrščeni med zdraviliške, gorske ali obmorske, je bilo v letu  je bilo v letu  2009 evidentiranih 8 % vseh prihodov in 6 % vseh prenočitev turistov v državi. Te občine so: Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec in Velenje.

Vsi preostalih kraji, ki niso razvrščeni v nobeno od prej omenjenih skupin turističnih krajev, so opredeljeni kot drugi kraji. Tudi ti drugi kraji v preostalih 149 občinah pritegnejo turiste, saj so privlačni zaradi naravno-geografskih danosti in družbeno-geografskih značilnosti; v teh krajih (občinah) je bilo evidentiranih 9 % vseh prihodov in 6 % vseh prenočitev turistov v državi.