_ENG

Najvišja povprečna plača za približno 50 % višja od najnižje

Povprečna mesečna bruto plača oziroma letno povprečje mesečnih bruto plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je leta 2009 znašala približno 1.440 EUR; povprečna mesečna neto plača oziroma letno povprečje mesečnih neto plač pa 930 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno bruto (1.857 EUR) in neto plačo (1.148 EUR) je v letu 2009 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Ljubljana (1.728 EUR bruto in 1.081 EUR neto) ter Dol pri Ljubljani (1.685 EUR bruto in 1.033 EUR neto).

Najnižjo povprečno bruto in neto plačo na zaposleno osebo, pod 1.000 EUR oziroma pod 700 EUR, so imele občine Osilnica (735 EUR bruto, 530 EUR neto), Kostanjevica na Krki (851 EUR bruto, 592 EUR neto) in Rečica ob Savinji (950 EUR bruto, 652 EUR neto).