_ENG

Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb višji od povprečja v 91 občinah

Stopnja delovne aktivnosti je leta 2009 na ravni Slovenije je znašala 60,5 %; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom približno 61 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih in samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci v starosti 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 91 občin ali približno 43 % vseh občin. Najvišji delež so dosegle občine Loška dolina (71 %), Bloke (71 %), in Cerkno (69 %). Prvi dve sodita v notranjsko-kraško statistično regijo in tudi v tej regiji je bil delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami najvišji (65 %).

Nižje vrednosti deleža delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (pod 61 %) je imelo 119 občin ali skoraj 57 % vseh občin. Najnižjo vrednost sta izkazovali občini Kuzma (40 %) in Rogašovci (44 %). Obe sodita v pomursko statistično regijo in tudi ta je bila glede na delež delovne aktivnosti med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami na zadnjem mestu (55 %).

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte
_ENG
Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime  %
Loška dolina 70,7
Bloke  70,7
Cerkno 69,3
Velike Lašče  68,0
Šmarješke Toplice  67,7Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime    %
Kuzma 39,8
Rogašovci 44,2
Apače 50,8
Cankova 50,8
Dornava  51,1