_ENG

Stopnja registrirane brezposelnosti v 20 občinah več kot 15-odstotna, v 17 občinah manj kot 5-odstotna

V letu 2009 je na ravni Slovenije delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (tj. stopnja registrirane brezposelnosti) znašal 9,1 %. Registriranih brezposelnih oseb je bilo približno 86.400. Delež registriranih brezposelnih moških (8,3 %) je bil nižji kot delež registriranih brezposelnih žensk (10,2 %).

Višjo stopnjo registrirane brezposelnosti od slovenskega povprečja je v tem letu izkazovalo nekaj več kot polovica občin (112 občin). Večina občin z najvišjimi vrednostmi tega kazalnika je sodila v vzhodno oz. severovzhodno Slovenijo. Z najvišjo brezposelnostjo (z več kot 20-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti) so se leta 2009 spopadale občine Rogašovci (24,0 %), Kuzma (22,3 %), Cankova (22,0 %) in Dobrovnik (20,3 %).

Samo 5 občin med 20-imi, ki so imele več kot 15-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti, ni sodilo v pomursko statistično regijo. V pomurski statistični regiji je bil tako v letu 2009 delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom največji oz. stopnja registrirane brezposelnosti je bila tam najvišja (15,9 odstotna).

Med ekonomsko bolj razvite dele države sodijo občine, ki ležijo v osrednji in zahodni Sloveniji; tam so tudi stopnje registrirane brezposelnosti praviloma nižje. V 17 občinah, to je približno 8 % vseh občin, je bila stopnja registrirane brezposelnosti manj kot 5-odstotna. Najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti so imele občine Cerkno ( 3,7 %), Šmarješke Toplice (3,8 %) in Horjul (3,8 %). Sledile so občine Dobrova – Polhov Gradec (4,0 %), Bohinj (4,0 %), Velike Lašče (4,1 %) in Železniki (4,2 %). Med statističnimi regijami je imela najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti osrednjeslovenska statistična regija (6,8 %).

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah je bila v letu 2009 stopnja brezposelnosti za ženske najvišja, za moške pa najnižja? Oglejte si karti na spodnjih povezavah.

Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske, občine, Slovenija, 2009

Stopnja registrirane brezposelnosti za moške, občine, Slovenija, 2009
_ENG
Občine z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime  %
Rogašovci 24,0
Kuzma 22,3
Cankova 22,0
Dobrovnik  20,3
Turnišče  19,3Občine z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime %
Cerkno 3,7
Šmarješke Toplice 3,8
Horjul 3,8
Dobrova - Polhov Gradec 4,0
Bohinj 4,0