_ENG

Približno polovica občin z nadpovprečnim deležem aktivnih prebivalcev


Leta 2009 je bilo v Sloveniji med osebami v starosti od 15 do 64 let približno 67 % aktivnih prebivalcev (tj. delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb). Višji delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. stopnja aktivnosti) od slovenskega povprečja je v tem letu imelo 109 občin oziroma približno 52 % vseh občin. Razlika med najvišjo in najnižjo stopnjo aktivnosti po občinah je znašala 25 odstotnih točk. Stopnja aktivnosti je bila najvišja v občinah Loška dolina in Bloke (v vsaki 76 %). Obe sta del notranjsko-kraške statistične regije in tudi ta je med statističnimi regijami imela najvišji delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (70 %). Stopnjo aktivnosti nad 70 % so imele še občine Kostanjevica na Krki (74 %), Cerkno, Metlika, Cerknica (v vsaki 72 %), Rečica ob Savinji, Velike Lašče, Trebnje Logatec in Ivančna Gorica (v vsaki 71 %).

Najnižjo stopnjo aktivnosti je izkazovala občina Kuzma (50 %). Sledile so občine Šentrupert (56 %), Dornava (57 %), Rogašovci (58 %) in Črna na Koroškem (59 %) Stopnja aktivnosti med statističnimi regijami je bila najnižja v zasavski statistični regiji, in sicer skoraj 65-odstotna.

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah je bila v letu 2009 stopnja aktivnosti najnižja za ženske in v katerih občinah najvišja za moške? Oglejte si karti na spodnjih povezavah.

Stopnja aktivnosti za ženske, občine, Slovenija, 2009

Stopnja aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2009