_ENG

S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je konec leta 2009 obsegal več kot 838.000 stanovanj. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih. Vsako 7. stanovanje v državi se nahaja v občini Ljubljana; ob koncu leta 2009 je bilo namreč v tej občini že več kot 120.000 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina ima namreč nekaj več kot 52.000 stanovanj in je po številu stanovanj druga v državi. Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer konec leta 2009 le 148 stanovanj, občina Solčava 222, občina Osilnica 224, občina Jezersko 298, ter občina Kobilje 300  stanovanj.

Število stanovanj, preračunano na 1.000 prebivalcev, je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 410 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 890 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni – povedano nekoliko drugače –, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje kot povprečno v Sloveniji še v nekaterih drugih občinah, na primer v občini Kranjska gora (664 stanovanj na 1.000 prebivalcev), v občini Bovec (659), v občini Cirkulane (602) in v občini Bohinj (591). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte
_ENG
Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime 
Kostel  890
Kranjska Gora 664
Bovec 659
Cirkulane 602
Bohinj 591Občine z najmanjšim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime   
Odranci 299
Horjul 307
Vodice 321
Lukovica 321
Šenčur  324