_ENG

Povprečno 11 upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev; največ v občinah Komenda in Gorenja vas – Poljane (v vsaki po 18)


Porodniško nadomestilo je ena od vrst starševskih nadomestil, ki pripada materi (v izjemnih primerih tudi drugi osebi) v času porodniškega dopusta (ta traja 105 dni).

V Sloveniji je leta 2009 prejemalo porodniško nadomestilo približno 23.000 upravičenk. V povprečju je bilo 11 upravičenk do tega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Več upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je bilo v nekaj manj kot polovici vseh občin. To so bile večinoma občine, v katerih je bilo tudi število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev višje od povprečja v Sloveniji. Največ upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev je bilo tako v občinah Komenda in Gorenja vas - Poljane (v vsaki po 18) in v občinah Moravče in Lukovica (v vsaki po 17).  

Med slovenskimi statističnimi regijami je bilo največ upravičenk do porodniškega nadomestila v osrednjeslovenski regiji, in sicer 13 na 1.000 prebivalcev. Najmanj upravičenk do porodniškega nadomestila, v povprečju 9 na 1.000, pa je bilo v pomurski statistični regiji. Občine z najmanj upravičenkami do tega nadomestila, pod 5 na 1.000 prebivalcev, so bile večinoma prebivalstveno majhne in po številu živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev šibkejše občine Kostel (3), Hodoš (3), Gornji Petrovci (4), Šalovci (4) in v občinah Kuzma in Žetale (v vsaki po 5).

 

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte