_ENG

Dodatek za nego prejemalo približno 7.000 otrok


Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

V Sloveniji je bilo v letu 2009 približno 7.000 otrok, ki so prejemali dodatek za nego; to pomeni, da je ta dodatek prejemal povprečno vsak 53. otrok, star do 18 let.

V 82 slovenskih občinah je prejemalo dodatek za nego več otrok kot povprečno v Sloveniji. Največ otrok, prejemnikov dodatka za nego, na 100 otrok, starih do 18 let, je bilo v občini Dobrna (6) ter v občinah Ig, Vipava, Kobilje, Log – Dragomer (v saki po 4).

Najmanj otrok, prejemnikov dodatka za nego, pa je bilo v občinah Žetale, Rogatec, Šmarješke Toplice, Grad, Kostanjevica na Krki, Sveta trojica v Slovenskih goricah, Cirkulane, Črenšovci in Miren - Kostanjevica  – v vsaki manj kot 1 prejemnik na 100 otrok, starih do 18 let. V občini Osilnica ni bilo v tem letu nobenega otroka, ki bi prejemal ta dodatek. 

Največ prejemnikov dodatka za nego je bilo v gorenjski statistični regiji (2,2 otroka na 100 otrok, starih do 18 let), najmanj pa v obalno-kraški statistični regiji (1,6 otroka na 100 otrok, starih do 18 let).

 

 

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte