_ENG

Koliko nas živi v Sloveniji?

 

Sredi leta 2009 je v Sloveniji živelo 2.042.335 prebivalcev oziroma 1 % več kot sredi leta 2008. Prebivalstvo Slovenije je sestavljalo 1.030.568 žensk in 1.011.767 moških.

Leta 2009 se je v primerjavi z letom poprej število prebivalcev povečalo v 129 občinah, v 79 občinah je prebivalstvo upadlo, v dveh občinah pa je ostalo nespremenjeno.

 

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte


_ENG
Občine z največjim številom prebivalcev
Ime   
Ljubljana 278.314
Maribor 112.642
Kranj 54.562
Koper 51.915
Celje 48.993Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime 
Hodoš 320
Osilnica 402
Solčava 510
Kobilje 610
Kostel 647