_ENG

V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je sredi leta 2009 znašal 16,5 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 14 %. Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15 let, je dosegel vrednost 118. To pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v državi prebivalo 118 oseb, starih 65 let ali več. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starejših v primerjavi z mlajšimi veliko večji (indeks staranja 147,5), medtem ko je pri moških to razmerje obrnjeno (na 100 moških, mlajših od 15 let, je prebivalo 90 moških, starih 65 let ali več).

Indeks staranja je bil najvišji v občinah Osilnica (309), Kostel (272) in Šalovci (203); te tri občine so bile tudi edine z vrednostjo indeksa nad 200. Omenjeni občini Osilnica in Kostel sodita v statistično regijo jugovzhodna Slovenija, ki je sicer imela med statističnimi regijami najnižji indeks staranja (približno 105). Največji delež starejšega prebivalstva je imela obalno-kraška statistična regija (indeks staranja skoraj 141).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, z indeksom staranja pod 100, je v tem letu imelo približno četrtina oziroma 55 občin. Najnižji indeks staranja je bil izkazan v občini Benedikt, (65), kar pomeni, da je na 100 oseb mlajših od 15 let, v občini prebivalo 65 oseb, starih 65 ali več let. Vrednosti indeksa staranja, ki so bile nižje od 70, so imele še občine Komenda (68), Gorenja vas - Poljane (68), Moravče (68), Škocjan (69) in Dol pri Ljubljani (70).

 

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, kakšno je bilo v letu 2009 razmerje med starejšim in mladim prebivalstvom  po spolu? To razmerje je izraženo z indeksom staranja. Vrednosti teh indeksov si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Indeks staranja za ženske, občine, Slovenija, 2009

Indeks staranja za moške, občine, Slovenija, 2009
_ENG
Občine z najvišjim indeksom staranja
Ime   
Osilnica 309
Kostel 272
Šalovci  203
Hodoš  195
Gornji Petrovci  193Občine z najnižjim indeksom staranja
Ime

 

Benedikt 65
Moravče 68
Komenda  68
Gorenja vas - Poljane 68
Škocjan 69