_ENG

Kako je država poseljena?

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi pogoji in prometno težje dostopna območja pa so redkeje poseljena.

V letu 2009 je v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živel povprečno približno 101 prebivalec.

Med občinami so razlike v poselitvi zelo velike, saj so občine po površini in tudi po številu prebivalcev zelo različne. Leta 2009 je bila najgosteje naseljena občina Ljubljana; tam je na površini enega kvadratnega kilometra živelo približno 1.000 prebivalcev. Ljubljana sodi v osrednjeslovensko statistično regijo, ki je bila tudi med regijami najgosteje naseljena; na kvadratnem kilometru površine regije je živelo povprečno 210 prebivalcev. Ljubljanski občini sta po gostoti poselitve sledili občina Maribor, kjer je na kvadratnem kilometru živelo približno 760 prebivalcev, in občina Izola, kjer je na kvadratnem kilometru površine živelo približno 560 prebivalcev.

Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s komaj 5 prebivalci na kvadratnem kilometru površine. Sledili sta ji občina Bovec s približno 9 prebivalci in občina Jezersko s približno 10 prebivalci na kvadratnem kilometru površine.

Med statističnimi regijami je bila najredkeje naseljena notranjsko-kraška regija; v tej regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 36 prebivalcev.

 

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte
_ENG
Najgosteje poseljene občine
Ime  Število na km2
Ljubljana 1.012
Maribor 764
Izola 561
Celje 516
Miklavž na Dravskem polju 501

Najredkeje poseljene občine
Ime Število na km2
Solčava
5
Bovec 9
Jezersko 10
Osilnica 11
Kostel 12